خوات آنلاین همگی باهم برای افغانستانی آباد،آزادومستقل تلاش کنیم http://khawat.mihanblog.com 2020-06-30T15:15:18+01:00 text/html 2020-03-29T14:24:41+01:00 khawat.mihanblog.com عبدالرزاق محمدی لیست نهایی هیئت مذاکره کننده با طالبان اعلام شد http://khawat.mihanblog.com/post/279 <span style="font-family: Tahoma; font-size: 13.8667px; text-align: justify;">اشرف غنی، لیست هیات مذاکره کننده با طالبان را اعلام کرد:</span><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13.8667px; text-align: justify;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 13.8667px; text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13.8667px; text-align: justify;">محمد معصوم استانکزی رهبری این هیات را بر عهده دارد و فاطمه گیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیک، فوزیه کوفی، ضرار احمد مقبل، عبدالهادی ارغندیوال، محمد رسول طالب، حبیبه سرابی، غیرت بهیر، محمد حفیظ منصور، غلام فاروق مجروح، عنایت الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم‌الله نقیبی، محمد ناطقی ، ایوب انصاری، شهلا فرید، شریفه زرمتی، خالد نور، دکتر امین احمدی اعضای این هیات ۲۱ نفری هستند.</span> <div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 13.8667px; text-align: justify;">منبع:شبکه اطلاع رسانی افغانستان</span></div> text/html 2020-02-17T22:50:48+01:00 khawat.mihanblog.com عبدالرزاق محمدی منارهای مصلی و گنبد گوهرشاد در هرات http://khawat.mihanblog.com/post/277 <p id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;">&nbsp;روزگاری که کاروان‌ها به سمت هرات حرکت می کردند ، این منارها بودند که آنان را به سمت شهر راهنمایی می‌کردند و در داخل شهر هرات نیز نخستین بنایی که از دور در نظر اول به چشمت می‌خورد، منارها بودند که در گوشۀ شمالی شهر مانند ۵ برادر مهربان وصمیمی و مغرور ایستاده بودند و به هر تازه‌واردی اقتدار حکمرانان تیمورشاهی و توجه خاص آنان به ساختن عمارات زیبا و هنر معماری را به رخ می‌کشیدند..تا زمانی که در چند‌قدمی منارها نایستی، عظمت‌شان را آنچنان که باید، درک نمی‌کنی.</p><p id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://atis.af/wp-content/uploads/2017/12/13920808000183_PhotoL.jpg" alt=""></p><p id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;">مصلی هرات در منطقه باستانی نزدیک به دامنۀ کوه سعید مختار در منطقه یی موقعیت داشته که از قدیم آن را بنام خیابان یاد می شد، که در گذشته به نام خیابان یاد می شد و مرکز اموزش علم و هنر و فرهنگ آن زمان بوده است . از انجایی که &nbsp;پادشاهان تیموری توجه خاصی به بنا نمودن عمارات زیبا و معماری هنری داشته اند.این منطقه در زمان حکمرانی شاهان تیموری در اواسط قرن هشتم الی قرن دهم هجری آباد شده است که به گفته مورخین عهد رنسانس هرات در این دوران بوده است. .گوهر شاد بیگم و همسرش شاهرخ میرزای تیموری برای اولین بار در ۸۲۰ هجری قمری-اواسط قرن نهم هجری قمری-پروژه اعمار این مجموعه را آغاز نمود که شامل شامل ۹ ساختمان و ۱۰ مناره است . ۹ ساختمان ان شامل: «مدرسه گوهرشاد»، «مسجد جامع گوهرشاد»، «مدرسه سلطان حسین بایقرا»، «خانقاه سلطان حسین بایقرا»، «مسجد جامع امیرعلی شیرنوایی»، «دارالحفاظ»، «دارالشفا»، «خانقاه اخلاصیه» و «مدرسه اخلاصیه» بود.بخش اعظم طرح در زمان حیات گوهر شاد بیگم بنا شد و پس از مرگ وی درسال۸۶۱( هـ . ش)، «سلطان حسین میرزا» کارهای باقی مانده را تکمیل کرد و مجموعه مصلی را با درختان کاج، صنوبر و سرو تزئین کرد. &nbsp;مصلی های هرات پنج پایه بوده که هر کدام آنها به دوره­ های متفاوت تاریخ ما ارتباط دارند؛ مصلی اول را سلاطین کرت هرات بنا نهاده بودند؛ مصلی دومی را امیر تیمور کورگانی ساخته و مصلی سوم یاد گار عهد شاهرخ میرزا و چهارمی مربوط به دوران سلطنت سلطان حسین بایقرأست. مصلی پنجم را نیز سلاطین ازبک بنا نهاده بودند که بوسیله­ ی سلاطین اول صفویه به اتمام رسانده شده است.هر یک از این مصلی ها دارای صحن و ایوان و گنبدی بودند و دو منار مرتفع نیز داشته اند.</p><p id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://atis.af/wp-content/uploads/2017/12/13920808000192_PhotoL.jpg" alt=""></p><p id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;">گوهر شاد بیگم با احداث اولین مدرسه و مسجد جامع که با خشت پخته و کاشی تزئین گردید، موفق به اعمار چهار منار سر به فلک کشیده شد که در اطراف آنها ایوان مقصوره و رواق های مزین به کاشی بر زیبایی مدرسه افزود.گنبد گوهر شاد که آرامگاه گوهر شاد و فرزندانش می باشد از جمله آثاری است که با آب طلا، کاشی و سنگ مرمر تزئین و ترتیب یافت. مدرسه ی سلطان حسین بایقرا از جمله عظیم ترین بناهای تاریخی آن دوران بوده که در بخش میانی آن آرامگاه سلطان حسین بایقرا و فرزندانش قرار دارد که از سنگ مرمر تبریز و کاشی مکتب هرات تزئین گردیده است.مسجد جامع مدرسه اخلاصیه، دارالحفاظ و خانقاه امیر علی شیر نوایی به پایه اکمال رسیده و بر هویت تاریخی این مرکز فرهنگی افزوده است.مناره در هنر و معماری اسلامی از جایگاه خاصی برخودار است و از ویژگی‌های آن می‌توان به جایگاه مشخص مؤذن برای اذان، کاربرد اهداف دفاعی و نظامی و نشان‌دادن قدرت و حاکمیت اشاره نمود. در کنار منار مسجد جامع گوهر شاد گنبدیست که بنام گنبد سبز یا گنبد کلاه درویش یاد می شود و آثار دیگر کاملا از بین رفته است .</p><p id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://atis.af/wp-content/uploads/2017/12/image012.jpg" alt=""></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;">مجموعه ی مصلی هرات از جمله ساحات با ارزش باستانی و تاریخی آسیا است که روزگاری مرکز علم و فرهنگ و هنر مشرق زمین محسوب می گردید که در آن هزاران شاگرد و طالب العلم تحت نظر استادان بزرگ و جهان شمولی چون مولانا عبذالرحمن جامی و کمال الدین بهزاد،مشغول به فراگیری علوم و هنرهای مکتب اصیل هرات بوده اند.متأسفانه، دیدۀ حسود روزگار عظمت و شوکت هرات و دربار مجلل تیموری و آن همه آبادی و آبادانی و فراغ خاطر و آسوده‌حالی و آرامش هرویان را دیده نتوانست. بعد از ویرانی مصلی در زمان سلطنت عبدالرحمان، چیزی که از آن همه ابنیۀ عالیه باقی ماند، ده پایه منار بود و گنبد مزار گوهرشاد و پسرش میرزا بایسنقر که تمام عمارت از بیرون با کاشی‌های هفت‌رنگ منقش و به خطوط ثلث نهایت زیبا و آیات قرآنی، مزین و اندرون صفه و ایوان شبستان به گچ مقرنس و رسمی طراحی و با آب‌رنگ و طلا و لاجورد در کمال مهارت نقاشی شده بود وآن هم مشرف به ویرانی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;">از جملۀ ده پایۀ منار موصوف یک پایه از منار و دو قفسه مسجد جامع گوهرشاد ده سال بعد از خرابی مصلی فرو غلطیدند. منار گوشۀ شمال شرقی مدرسه گوهرشاد و پایۀ منار گوشۀ جنوب غربی مدرسۀ موصوف و منار گوشۀ جنوب شرقی آن که در حال رکوع بود، به مرور ایام یکی بعد از دیگری سر به سجده نهاد و دیگر برنداشت و یک پایه از منار مسجد در همین سال‌های اخیر فرو خفت و اکنون یک پایه از منار مسجد جامع و چهار پایه از منار مدرسۀ میزرا حسین بایقرا باقی و پای متانت بر زمین می‌فشارد. سال‌های طولانی جنگ و بعد از آن نیز بی‌توجهی به آثار تاریخی افغانستان قد منار پنجم را حدود دو درجه خم کرده و او را زودتر از بقیه به سجدۀ ابدی می‌کشاند</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://atis.af/wp-content/uploads/2017/12/image009-1.jpg" alt=""></p><div>منبع:<a href="http://atis.af/">http://atis.af/</a></div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 17px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: &quot;IRANSharp Medium&quot;; font-size: 15px;"></p> text/html 2020-02-16T20:30:16+01:00 khawat.mihanblog.com عبدالرزاق محمدی ویژگی های رهبری مزاری در مقایسه با رهبران سیاسی پسا مزاری! http://khawat.mihanblog.com/post/276 <div>ویژگی های رهبری مزاری در مقایسه با رهبران سیاسی پسا مزاری!</div><div>استاد حسن رضایی</div><div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://www.avapress.com/images/docs/000059/n00059755-r-b-003.jpg" alt=""></div><div>جامعه پسا شهید مزاری، از لحاظ رهبری فاقد یک رهبر و یا تشکیلات منظم، سیستماتیک، پاسخ گو به نیازهای مردم و جامعه و بدون استراتژی بوده است؛ زیرا این رهبران فاقد شاخص های رهبری از لحاظ سیاسی و عدم تشخیص از شرایط و وضعیت در بازی های منطقه و جهان بوده اند. بنابراین، بد نیست که یک مقایسه گذرا از خواست ها و دیدگاه ها و عملکردهای شهید مزاری را با به اصطلاح رهبران احزاب و نهادهای سیاسی پسا مزاری کنیم:</div><div>1. مزاری از منظر تشکیلات، نظم و انضباط توانمندی هایی در سازماندهی داشت؛ و اما رهبران سیایی پسا مزاری جامعه ما با تمام امکاناتی که در اختیار دارند، در سازماندهی نیروهای انسانی ناتوان بوده اند؛</div><div>2. مزاری هرگز برای خود سمت و مقام نمی خواست؛ اما اینها نخست جایگاه و سمت برایشان مطرح بوده است؛</div><div>3. مزاری در برخوردهای اجتماعی فروتن و متواضع بود؛ ولی رییسان احزاب پسا مزاری فاقد فروتنی و تواضع با مردم اند؛ حتی برخی، گرگ های خانه و روباه میدان عرصه و میدان سیاست و کیاست بوده اند؛</div><div>4. مزاری شهید به فکر و علم خود در امور سیاسی اتکا و آبمان نداشت، به نظرات عالمان و متخصصان احترام می گذاشت و مشوره اعضا را می پذیرفت؛ ولی دیگران، به نظرات دیگران نه تنها بها و ارزش قائل نیستند؛ بلکه دیدگاه خود را مقدس و خود را پیامبر می خوانند؛</div><div>5. مزاری شهید وارد میدان رقابت سیاسی می شد و سینه سپر می کرد؛ اما رییسان پسا مزاری از رقابت و دیدگاه دیگران هراس دارند؛</div><div>6. مزاری ابتکار عمل داشت؛ اما رهبران ناشایسته و میراث خوار مزاری، مدام تأکید بر اختیار و اقتدار خود و خانواده اش داشته اند؛</div><div>7. مزاری با اعضای حزب و مردم صمیمی و صادق بود؛ اما دیگران با مردم دروغ می گفته و صادق نبوده اند؛</div><div>8. مزاری شهید سخن از عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن داشت؛ دیگران گاهی راه افراط در پیش گرفته، زمانی تفریط در عمل کرده اند؛</div><div>9. مزاری آرمان بزرگ داشت، و از جامعه عاری از تبعیض، جامعه که در عدالت و انکشاف متوازن تأمین شود و از اشتراک مردم در امور سیاسی سخن می گفت؛ ولی رهبرنماهای پسا مزاری، به مقام دوم و سوم برای خود و خانواده اش بسنده کرده اند و فاقد آرمان های بزرگ بوده اند؛</div><div>10. شهید مزاری، محبوبیت و وجههٔ مردمی داشت؛ اینها نه تنها محبوبیت ندارند؛ بلکه تنفر اجتماعی را نیز خلق کرده اند؛</div><div>11. شهید مزاری، مشارکت اجتماعی را در تصمیم گیریها می خواست نهادینه شود، از ظرافت تدبیر اجتماعی برخوردار بود؛ اما رهبران خود خوانده؛ فاقد این ویژگی رهبری بوده اند؛</div><div>12. مزاری با مردم با زبان ساده و همه فهم سخن می گفت؛ اینها چند پهلو و نارسا و با تعریف و تمجید از خود سخن می گویند؛</div><div>13. شهید مزاری بر نیروهای حزب ایجاد انگیزه و همکاری می کرد و خود همکار بود؛ اما اینها این احساس را در جامعه مخدوش ساخته اند؛</div><div>14. مزاری منتقد وضعیت نا مطلوب و خود، انتقاد از کارکردهای اش را می پذیرفت و در پی تغییر وضعیت بود؛ رهبران ناشاییت کنونی، از انتقاد می هراسند و خواهان ثبات وضعیت موجود اند؛</div><div>15. شجاع بود، ولی اینها بزدل و ترسو هستند؛</div><div>16. مزاری از لحاظ اخلاقی عیاش ‌‌و زر اندوز‌ نبود؛ اما این ها عاشق زر و زور و تزویر و بعضا دچار فساد اخلاقی هستند؛</div><div>17. مزاری عزت نفس داشت؛ اما رهبران پسا مزاری نه تنها عزت نفس نداشتند که به دریوزگی ارگ و سپیدار می پرداخته اند؛</div><div>18. مزاری در پی تشکیل یک تیم کارا و با راهکار کاربردی بود؛ اما اینها افراد مداح و چاپلوس را به اطراف خود گرد آورده اند؛</div><div>19. مزاری در تصمیم گیریها قاطع و سرعت عمل داشت؛ اینها ملاحظه کار و دوپهلو اند؛</div><div>آنچه گفته آمد؛ مزاری از ویژگی ها و شاخص های رهبری برخوردار بود. و از قدرت و توانایی اداره بهرمند بود. و به قول و قرار خود با مردم وفادار بود.</div> text/html 2020-02-12T08:38:31+01:00 khawat.mihanblog.com عبدالرزاق محمدی میربچه خوات http://khawat.mihanblog.com/post/275 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="text-align: right;">خوات یکی از مناطق نسبتاً معتدل ولسوالی ناهور است که در تابستان هوای بسیار مطبوع دارد.&nbsp; روستاهای «ذول»، «کلوخ»، «سرکوریه»، «دهن یخشی» و «کمر» واقع در دره میربچه که یکی چند دره منطقه خوات می‌باشد.</span></font><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8387953142/Nahoor_nsn.jpg" alt=""><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br style="margin: 0px auto; padding: 0px; text-align: right;"></font><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font size="3" face="Mihan-Koodak">گفتنی است که در منطقه خوات ولسوالی ناهور، دره‌های «سبزآب»، «مهرعلی»، «میربچه»، «یخشی» و «قرناله» قرار دارد که هرکدام از این دره‌ها دارای روستاهای زیادی می‌باشد.<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">در منطقه خوات، یک اثر باستانی بسیار معروف به نام «سرخ حصار» که در خیلی از کتب تاریخی نیز نام آن ذکر شده است، واقع در روستای «دهن شوراب» قرار دارد.<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">قله‌ی نسبتاً مرتفع «قجیر» از قله‌های بلند این منطقه است که بین دره «قرناله» و «علودانی» قرار گرفته است و از کیلومترها دور خود نمایی می‌کند.<br style="margin: 0px auto; padding: 0px;">دریاچه‌ی سبزآب که دارای عمق بسیار زیادی است، در دره سبزآب قرار دارد .</font></p><p style="margin: 1em auto; padding: 0px; max-width: 100%; text-align: right;"><font style="" size="3" face="Mihan-Koodak">منبع:&nbsp; http://wikimapia.org/19873738/fa/mirbache-khavat-nahoor&nbsp;&nbsp;</font></p> </div> text/html 2020-02-11T22:08:53+01:00 khawat.mihanblog.com عبدالرزاق محمدی فیسبوک نوشت! (خادم حسین احمدی) http://khawat.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;"><br></div><div><font face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px; text-align: right;">اگر همین نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز تأیید شود، که احتمال آن بسیار زیاد است، نشان از تغییرات بسیار گسترده هم در دگرگونی مناسبات قدرت و سیاست در کشور دارد و هم از آن مهم‌تر، دگرگونی در شکاف‌ها و نیروهای اجتماعی افغانستان را نشان می‌دهد که به نوبه‌ی خود، حکایت از شکل‌گیری گروه‌بندی‌ها و سازمان‌های اجتماعی- سیاسی جدید در افغانستان می‌کند. ظهور جنبش‌های اجتماعی عدالت‌خواه مانند جنبش روشنایی، خودنمایی نخبگان و رهبران&nbsp;</span><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px; text-align: right;">سیاسی جدید که زبان و ادبیات متفاوت‌تر از گذشته دارند، ... هرکدام جلوه‌هایی هرچند کم‌فروغ‌تر از این تغییرات است. اینکه بخش زیادی از مردم عدالت‌خواه براساس درک و فراخوان جنبش روشنایی به عدم مشارکت در انتخابات پاسخ مثبت می‌دهند و آنهایی که مشارکت در انتخابات را درپیش می‌گیرند نیز دیگر یکصدایی با نیروها و ساختارهای سنتی ندارند و در مقابل، «بانک‌های رأی»، «پادشاه‌سازان»، «خردمندانِ همیشه همراه با کاروان پیروز»، «قهرمانان ملی»، «احزاب سیاسی سنتی» و «اکثر خرقه‌تران و سجاده‌آلودگان مجاهد» که سال‌ها و دهه‌ها تعیین‌کننده‌ی مناسبات قدرت و سیاست در افغانستان بودند، دراین انتخابات با اینکه تقریباً همه در یک تنگه‌ی ترازوی رقابت بودند، نه توان جلب اقبال توده‌ها را مثل گذشته داشتند و نه درک و محاسبه‌ی درست از نوع و کیفیت تعاملات جدید سیاسی در کشور را، همه و همه نشانه‌ها و دلایل اثبات این مدعاست که ساختارهای اجتماعی و سیاسی در کشور دچار دگرگونی شدید شده است.</span></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><span class="text_exposed_show" style="display: inline; color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px; text-align: right;"><br></span></font></div><div><h5 class="_7tae _14f3 _14f5 _5pbw _5vra" id="u_ps_fetchstream_5_3_1" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;C&quot;}" style="color: rgb(28, 30, 33); font-size: 14px; font-weight: normal; margin: 0px 0px 2px; padding: 0px 22px 0px 0px; line-height: 1.38; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;"><span class="fwn fcg" style="color: rgb(97, 103, 112); font-family: inherit;"><span class="fwb fcg" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;;&quot;}" style="font-weight: 600; font-family: inherit;"><a title="Khadem Hussain Ahmadi" href="https://www.facebook.com/khademhussain.ahmadi.1?__tn__=%2CdC-R-R&amp;eid=ARAIvGTy5uz6fWh1f7IUy0IGZyIonFu3ES-Q-262mrzKPN_8hmq5vN4tMMkZ3yzukxmq21Vg9RImvY1A&amp;hc_ref=ARQoLDB0cedNWHgrbN90c8_6TraF05sDt3VSPmPwGd1V13iJEuBArTlMI22f_ANSgF4&amp;fref=nf" data-hovercard="/ajax/hovercard/user.php?id=100003257123147&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdC-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARAIvGTy5uz6fWh1f7IUy0IGZyIonFu3ES-Q-262mrzKPN_8hmq5vN4tMMkZ3yzukxmq21Vg9RImvY1A%22%2C%22hc_ref%22%3A%22ARQoLDB0cedNWHgrbN90c8_6TraF05sDt3VSPmPwGd1V13iJEuBArTlMI22f_ANSgF4%22%2C%22fref%22%3A%22nf%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" data-hovercard-referer="ARQoLDB0cedNWHgrbN90c8_6TraF05sDt3VSPmPwGd1V13iJEuBArTlMI22f_ANSgF4" id="js_1x6" aria-describedby="u_36_1" aria-owns="js_1x7" style="color: rgb(56, 88, 152); cursor: pointer; font-family: inherit;">Khadem Hussain Ahmadi</a></span></span></h5></div> text/html 2020-01-28T20:44:55+01:00 khawat.mihanblog.com عبدالرزاق محمدی گفتگوهای صلح؛ مرور گذشته، وضعیت اکنون و دورنمای آینده http://khawat.mihanblog.com/post/269 <h4 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right;"><time datetime="یکشنبه ۶ دلو ۱۳۹۸" itemprop="datePublished" style="font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#2d2d2d" size="3" face="Mihan-Yekan">گفتگوهای صلح؛ مرور گذشته، وضعیت اکنون و دورنمای آینده</font></time></h4><h4 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(45, 45, 45); text-align: right;"><font style="" size="2" face="Mihan-Yekan"><time datetime="یکشنبه ۶ دلو ۱۳۹۸" itemprop="datePublished" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">یکشنبه ۶ دلو ۱۳۹۸</time>&nbsp;-دکتر&nbsp;<span itemprop="author" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Person" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">محمد شفق خواتی</span></font></h4><div><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.dailyafghanistan.com/assets/2019/peacetalks0126.jpg" alt=""></div><div><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak">بخش دوم و پایانی</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">. آنچه</strong><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span dir="LTR" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">‌</span></strong><span dir="RTL" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;"></span>جریان دارد</strong><br><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline;">2-1. ایجابات رویکرد ایالات متحده</strong><br>رویکرد ایالات متحده نسبت به پروسه صلح، تغییر قابل توجهی نکرده است. برای ایالات متحده، اولویت منافع خود آن کشور است و نه سرنوشت شهروندان و نظام سیاسی افغانستان. چنان<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>که در سال گذشته نیز ترامپ تصریح نمود که نوع نظام سیاسی در افغانستان و دفاع از دموکراسی جزو وظایف ما در افغانستان به شمار نمی<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>رود. بنابراین، در روند صلح، ممکن است منافع شهروندان افغانستان قربانی گردد. از سوی دیگر، منافع تیمی تیم ترامپ نیز ایجاب می<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>کند که در روند صلح، برخی ریسک<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>ها را در حین توافق با طالبان بپذیرند. کاروزار پیش روی انتخاباتی ایالات متحده ایجاب می<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>کند که تا فرارسیدن انتخابات، تیم ترامپ در افغانستان به یک دستاوردی نائل شود. به همین جهت، ممکن است مانند گذشته، در دام خطاهای استراتژیک بیفتد. علاوه براین، تمایل و تلاش خلیل<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>زاد برای دریافت عنوان قهرمانی صلح، سبب می<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>شود که دغدغه<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>های شهروندان افغانستان برای وی چندان مطرح نباشد.<br>اما تلاش<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>های قطری<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span><span dir="RTL" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span>خلیل<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>زاد و رسیدن به اهداف شخصی و تیمی، بدون چالش هم نیست. از یک<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>سو مقاومت حکومت افغانستان در برابر تحقق نیات اصلی خلیل<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>زاد و از سوی دیگر، عدم همراهی پنتاگون، جامعه مدنی و کارگزاران سیاسی مخالف در کنگره ایالات متحده را نباید دست کم گرفت. این جبهه، هر نوع توافقی صلحی را نخواهند پذیرفت. بحث تنها دغدغه حکومت و شهروندان افغانستان یا نگرانی<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>های جامعه مدنی ایالات متحده در قبال دستاوردهای دو دهه گذشته در افغانستان نیست. بسیاری از جنرالان پنتاگون و منسوبین پرتجربه<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span><span dir="RTL" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span><span dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: inherit; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit;"></span>و کارکشته<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>ی سازمان سیا نیز در قبال تهدیدهای احتمالی از ناحیه<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>ی قدرت<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>یابی مجدد طالبان و فراهم شدن زمینه برای گروه<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>های دهشت<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>افکن در افغانستان که تهدید جدی علیه امنیت و منافع خود ایالات متحده خلق خواهد کرد، نگرانی<span dir="LTR" style="font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">‌</span>های جدی دارند.</font></p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; vertical-align: baseline; text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" style="" color="#ff0000"><u style="">بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...</u></font></p></div><div><br></div> text/html 2020-01-25T19:52:04+01:00 khawat.mihanblog.com عبدالرزاق محمدی دشت ناور غزنی ساحۀ حفاظت شده طبیعی اعلام می شود http://khawat.mihanblog.com/post/268 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: rgb(34, 47, 58);">مسوولان اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان می گویند که دشت ناور در ولایت غزنی به خاطر به خاطر مراقبت بیشتر از تنوع حیات وحش و پرندگان به عنوان ساحۀ حفاظت شده طبیعی اعلام می شود.</span> </font><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1394/02/13/13940213000130_PhotoL.jpg" alt=""></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 31.5px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak">دشت ناور غزنی یکی ازکهن ترین مکان های زندگی انسان های اولیه درافغانستان بوده که از جمله ذخیره گاه های مهم حیات وحش و پرندگان کمیاب مهاجر به ویژه قاز حسینی محسوب می شود.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 31.5px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak">داکتر جلال الدین ناصری رئیس حفاظت از ساحات طبیعی اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان به صدای امریکا گفت که به منظور حفاظت بهتر از دشت ناور و نادرات آن، قرار است این ساحه به عنوان ساحۀ حفاظت شده اعلام شود.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 31.5px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><span style="font-family: Mihan-Koodak; font-size: medium;">دشت ناور با داشتن یک بند آب طبیعی که حدود ۶۰ کیلومتر بر ۱۵ کیلومتر مساحت دارد، زیستگاه مهم بیش از ۳۰ نوع پرندۀ کمیاب از جمله انواع مختلف مرغابی ها و پرندگان مهاجر می باشد.</span><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1394/02/13/13940213000128_PhotoL.jpg" alt=""></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 31.5px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" face="Mihan-Koodak">در چند سال اخیر شکار غیر قانونی در دشت ناور سبب شده است که حیوانات و پرندگان کمیاب این ساحه رو به انقراض بروند. اما مسوولان می گویند که اگر این ساحه به صفت پارک ملی اعلام شود، این مشکل تا حد زیادی مرفوع خواهد شد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 31.5px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" face="Mihan-Koodak">مسوولان ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست افغانستان می گویند که در سطح آن کشور ۲۰ ساحۀ پیشنهادی تحت حفاظت وجود دارد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 31.5px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" face="Mihan-Koodak">دشت ناور در ۵۵ کیلومتری شهر غزنی حدود ۷۰ هزار هکتار زمین مساحت دارد که مساحت بند طبیعی آب آن حدود ۳۵۰۰ هکتار می باشد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px 0px 31.5px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" face="Mihan-Koodak">شواهد تاریخی به دست آمده از این ساحه نشان می دهد که انسان های ماقبل تاریخ در اطراف دشت ناور اقامت داشته اند.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak">درسال ۱۳۸۸ خورشیدی بند امیر در ولایت بامیان به عنوان اولین پارک ملی افغانستان و پس از آن واخان بدخشان سال گذشته دومین پارک ملی آن کشور اعلام شد.</font></p><p style="box-sizing: inherit; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 47, 58);"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak">منبع:VOAدری</font></p></div>